* HUSK: Præsenstation af Udviklingsplanen " I Ildsjælenes Fodspor " d. 28/10 se udviklingsplan- Bagenkop ALTID i bevægelse - i oktober med TURBO - se nyheder *Først - med det sidste !  

123490