• BAGGRUND

    SHORES Langeland har som overordnet målsætning at aktivere Sydlangelands stedbundne potentiale som epicenter for vandaktivitet og outdooroplevelser, og det tog for alvor form i 2016, hvor lokale ildsjæle tog de første skridt. Naturturisme I/S kom senere i 2016 ind i billedet og indgår nu som projektejer og bygherre. Projektets styregruppe består af lokale aktører, Naturturisme I/S og Langeland Kommune.